ทาวน์เฮ้าส์


Category properties
ขาย
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านอาบทรัพย์ มาบยางพร ปลวกแดง
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านอาบทรัพย์ มาบยางพร ปลวกแดง

รหัส 2238 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว หมู่บ้านอาบทรัพย์ เลขที่ 173/117 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 22.4 ตร.วา, มาบยางพร , ระยอง

Call for price

ขาย
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านฉัตรทอง มาบยางพร
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านฉัตรทอง มาบยางพร

รหัส 2235 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว หมู่บ้านฉัตรทอง เลขที่ 35/93 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 21 ตร.วา, มาบยางพร , ระยอง

Call for price

ขาย
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น  หมู่บ้านชนากาญจน์ 3 เนินพระ
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น หมู่บ้านชนากาญจน์ 3 เนินพระ

รหัส 2240 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น หมู่บ้านชนากาญจน์ 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 20ตร.วา, เนินพระ , ระยอง

Call for price

ขาย
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น  หมู่บ้านแกรนด์วิว ห้วยโป่ง
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น หมู่บ้านแกรนด์วิว ห้วยโป่ง

รหัส 2241 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เลขที่ 8 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 30 ตร.วา, ห้วยโป่ง , ระยอง

Call for price

ขาย
 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น  หมู่บ้านชนากาญจน์ 3 เนินพระ
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น หมู่บ้านชนากาญจน์ 3 เนินพระ

รหัส 2244 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น หมู่บ้านชนากาญจน์ 3 เลขที่ 79/183 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 20ตร.วา, เนินพระ , ระยอง

Call for price

ขาย
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านเดอะสปริงทาว์น มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านเดอะสปริงทาว์น มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง

รหัส 2247 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว หมู่บ้านเดอะสปริงทาว์น เลขที่ 262/62 ตำบลมาบยาวพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 27.7 ตร.วา, มาบยางพร , ระยอง

Call for price

ขาย
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านสวนแก้ว ทางไผ่ 3 เชิงเนิน ระยอง
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านสวนแก้ว ทางไผ่ 3 เชิงเนิน ระยอง

รหัส 2248 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว หมู่บ้านสวนแก้ว ทางไผ่ 3 เลขที่ 23/136 ตำบลเชิงเนอน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 29.9 ตร.วา, เชิงเนิน , ระยอง

Call for price

ขาย
 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านแผ่นดินทอง มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านแผ่นดินทอง มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง

รหัส 2249 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว หมู่บ้านแผ่นดินทอง เลขที่ 999/393 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง เนื้อที่ 25.5 ตร.วา, มาบยางพร , ระยอง

Call for price

ขาย
ขายถูก ทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น หมู่บ้านสวนแก้ว หลังแม็คโคร ระยอง
ขายถูก ทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น หมู่บ้านสวนแก้ว หลังแม็คโคร ระยอง

รหัส 2250 ขายถูก ทาว์นเฮ้าส์ 2 ชั้น หมู่บ้านสวนแก้วหลังแม็คโคร เลขที่ 1/202 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 22.5 ตร.วา, ทับมา , ระยอง

Call for price

ขาย
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านแสนสุขโขดหิน ฝั่งตลาด
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านแสนสุขโขดหิน ฝั่งตลาด

รหัส 2251 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว หมู่บ้านแสนสุขโขดหิน เลขที่ 2/35 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง ระยอง เนื้อที่ 31 ตร.วา, มาบยางพร , ระยอง

Call for price

ขาย
 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านเทอดไทยมุสลิม มาบตาพุต เมืองระยอง จังหวัดระยอง
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านเทอดไทยมุสลิม มาบตาพุต เมืองระยอง จังหวัดระยอง

รหัส 2259 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว หมู่บ้านเทอดไทยมุสลิม เลขที่ 72/20 ตำบลมาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง เนื้อที่ 16.2 ตร.วา, มาบยางพร , ระยอง

Call for price

ขาย
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านวรางกูล
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านวรางกูล

รหัส 2260 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว หมู่บ้านวรางกูล เลขที่ 19/68 ตำบลมาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 18 ตร.วา, มาบตาพุด , ระยอง

Call for price

ขาย
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านชื่นสมใจ หนองละลอก บ้านค่าย
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านชื่นสมใจ หนองละลอก บ้านค่าย

รหัส 2261 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว หมู่บ้านชื่นสมใจ เลขที่ 159/132 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เนื้อที่ 21.2 ตร.วา, หนองละลอก , ระยอง

Call for price

ขาย
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว แถวหมู่บ้านธารสุข บ้านฉาง ระยอง
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว แถวหมู่บ้านธารสุข บ้านฉาง ระยอง

รหัส 2263 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว แถวหมู่บ้านธารสุข เลขที่ 164/392 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 21 ตร.วา, บ้านฉาง , ระยอง

Call for price

ขาย
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านปานรดา มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นดียว หมู่บ้านปานรดา มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง

รหัส 2233 ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว หมู่บ้านปานรดา เลขที่ 57/219 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 24 ตร.วา, มาบยางพร , ระยอง

Call for price

@2019 Realtor All right reserved. Terms of Use | Privacy policy